Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 07 : 13
Năm 2020 : 1.118
Hội thi “Đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo” bậc học Mầm non, cấp tỉnh năm học 2015 - 2016

Hội thi “Đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo” bậc học Mầm non, cấp tỉnh năm học 2015 - 2016

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ, đáp ứng yêu cầu mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục mầm non trong toàn tỉnh, Song song với việc đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy thì việc đổi mới, nâng cao hiệu quả sử dụng và tăng cường đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo là việc làm ...
Video Clips
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook